VERKSAMHETEN

Till Bikupan är alla välkomna och här är det barnen som är våra uppdragsgivare.
Vi utgår och jobbar efter Förskolans Läroplan LpFö 18
I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnen de bästa möjligheterna till stöd och utveckling, allt utifrån varje barns speciella behov och förutsättning.
Vi vill lära barnen utvecklas till öppna hänsynsfulla människor med förmåga till inlevelse och samverkan med andra.

Vi planerar, dokumentar och utvärderar med hjälp ut av LOTUS-diagram.

​Barnens vistelse på Bikupan skall vara en lustfylld och spännande tid!

 

TYRA  -  DEN KOMPLETTA FÖRSKOLEAPPEN!

Med TYRA kan ni enkelt hålla koll på ert barns utveckling och lärande och samtidigt se vad de har för sig under dagen. ... Genom dokumentationen finns möjlighet att dela barnens lärande samtidigt som det fungerar som ett underlag för kommande utvecklingssamtal.

Föräldrar och pedagoger kan enkelt ladda ner appen och skapa en inloggning.